Informacje prawne

HEK – Hanseatische Krankenkasse

Wandsbeker Zollstraße 86 - 90

22041 Hamburg

Telefon: 0800 0213213 (połączenie bezpłatne w Niemczech)

Faks: 040 65696-1237

E-mail: kontakt@hek.de

Hanseatische Krankenkasse jest ustawowym ubezpieczycielem zdrowotnym i jest federalną, samorządową korporacją prawa publicznego.

Dyrektor:

Torsten Kafka

Rada Administracyjna:

Klaus Wonneberger (przewodniczący)

Organ nadzorczy:

Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)

Friedrich-Ebert-Allee 38

53113 Bonn

Kontakt redakcyjny: (należy użyć adresu powyżej)

Thomas Boesler

Zdjęcia:

www.fotolia.com, www.istockphoto.com, www.shutterstock.com

Zdjęcia pracowników HEK zostały wykonane przez Hartmuta Zielke.

Kopiowanie i nieuprawnione wykorzystywanie zdjęć jest zabronione.

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Universum Kommunikation und Medien AG

Wyłączenie odpowiedzialności:

Nie gwarantujemy aktualności, poprawności, kompletności ani jakości udostępnianych treści i odnośników. Roszczenia odszkodowawcze wobec HEK związane z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji są wyraźnie wykluczone, pod warunkiem, że nie doszło do umyślnego lub rażącego, niedbałego naruszenia zobowiązań. Mają Państwo pytania, sugestie lub uwagi? Proszę wysłać nam wiadomość E-Mail.